fbpx

ข้อดีของการหางานผ่าน tsunagu Local Jobs

แนะนำเฉพาะงานสำหรับชาวต่างชาติ

ข้อเสนองานที่ตรงกับความต้องการมากมาย

สนับสนุนการจ้างงาน / การเปลี่ยนงานของชาวต่างชาติ

*ภาษาที่รองรับ: ญี่ปุ่น / อังกฤษ / จีน / ไทย / เวียดนาม / เกาหลี

ขั้นตอนการใช้บริการ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

1. สมัครสมาชิกใหม่

โปรดลงทะเบียนเป็นสมาชิกจากแบบฟอร์มลงทะเบียนก่อน

※* บริการนี้สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเท่านั้น (ยังไม่เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้อยู่อาศัยในต่างประเทศ)
* บริการของเราจะครอบคลุมจนถึงวันแรกของการทำงานในบริษัทลงทะเบียนผ่านบริการของเราเท่านั้น

2. เริ่มใช้บริการได้ฟรี

เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อคุณ พร้อมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเริ่มใช้งาน ทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

3. สัมภาษณ์กับพนักงานฝ่ายตัวแทนหางานของเรา

เราจะสอบถามเกี่ยวกับประวัติและความต้องการเพื่อแนะนำงานที่เหมาะกับคุณ เมื่อคุณตัดสินใจได้แล้วว่าคุณสนใจจะเข้าทำงานในบริษัทใด ทางเราจะช่วนคุณติดต่อกับบริษัท เช่น ในเรื่องวันและเวลาที่ต้องการสัมภาษณ์ เพื่อให้การหางานของคุณราบลื่น เป็นต้น

4. สัมภาษณ์กับบริษัทที่รับสมัครงาน

เมื่อกำหนดวันสัมภาษณ์ได้แล้ว ก็ถึงเวลาสัมภาษณ์ของจริง!

5. รอฟังผลการสัมภาษณ์

เราจะแจ้งผลการสัมภาษณ์ให้คุณทราบ ในกรณีที่ผ่านเราก็จะขอจบการซัพพอร์ตไว้ที่ขั้นตอนนี้ แต่หากไม่ผ่านก็จะทำการซัพพอร์ตและแนะนำงานอื่นๆ ต่อไป

สมัครสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

* ปัจจุบันบริการของเราจำกัดเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเท่านั้น
* บริการของเราจะครอบคลุมจนถึงวันแรกของการทำงานในบริษัทลงทะเบียนผ่านบริการของเราเท่านั้น